Om Blue Dot

Ansvarlig

Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab Marianne Thellersen er overordnet ansvarlig for DTU Blue Dot.

Hvordan oprettes et Blue Dot Projekt

Projektleder eller studerende afholder mødes med Marianne Thellersen, der formelt godkender projektet.

Projektet lægges på DTU Blue Dot hjemmeside med foto og beskrivelse samt kontaktperson og anvisning om, hvordan interesserede kan blive en del af projektet.

Projektet skal opfylde Blue Dot karakteristika:

 • De overskrider projektarbejdets normale rammer ved at sætte læring ind i en ny sammenhæng og arbejde med virkelige og relevante ingeniørprojekter
 • De rækker ud over den enkelte studerende, det enkelte semester og det enkelte institut
 • De har et klart formål. De studerende afprøver deres færdigheder i praksis. Derudover skal resultatet kunne anvendes i praksis og f.eks. præsenteres ved en ingeniørkonkurrence eller lignende
 • Projekterne involverer tæt kontakt til erhvervslivet eller andre relevante eksterne – såvel som interne – interessenter
 • De er fagligt meget krævende og fordrer et engagement ud over det sædvanlige i forhold til projektets teoretiske såvel som praktiske udfordringer
 • De er tværfaglige og kræver intensivt teamsamarbejde mellem forskellige ingeniørdomæner med henblik på at finde den optimale løsning på konkrete ingeniørmæssige problemstillinger eller udfordringer
 • De har åbne problemstillinger, der kræver kreative løsninger, som de studerende selv skal udtænke og beskrive, planlægge og igangsætte samt færdiggøre (dele af)
 • De afspejler en ingeniørs virkelighed i deres opbygning (og organisering)
 • De er identitetsskabende og skærper de studerendes faglige og personlige udvikling
 • De resulterer i bæredygtige løsninger

DTU’s studerende tilknyttes almindeligvis et Blue dot project via et ECTS-båret element (et ordinært kursus, et specialkursus, et afgangsprojekt, et bachelorprojekt, et speciale m.m.), men det er karakteristisk, at de studerendes involvering, indsats og tidsforbrug ligger langt ud over det normale, som forventes i forhold til det pågældende element. Blue Dot-projekterne giver med andre ord merit, idet deltagelse tæller med som en del af uddannelsen og udløser ECTS-points. Ligeledes fremgår det af et særskilt diplom, at man har deltaget i et DTU Blue Dot Project.

Midler til Blue Dot

Hver efterår er det muligt for Blue Dot Projekter at ansøge om midler fra direktionens særlige pulje til Blue Dot projekterne.

Puljestørrelse

DTU’s direktion afsætter hvert 3. år en særlig pulje til økonomisk understøttelse af Blue Dot projekterne.

Størstedelen af projekterne forventes finansiering gennem eksterne kilder (funding).

Formål

Formålet med puljen er at understøtte Blue Dot projekterne på områder, det er vanskeligt at fundraise til.

Midlerne kan søges til følgende formål og aktiviteter:

 • Transport af studerende/undervisere til arrangementer og konkurrencer
 • Indkvartering af studerende i forbindelse med arrangementer og konkurrencer
 • Transport af de fysiske projekter til konkurrencer
 • Rekrutteringsarrangementer
 • Forplejning til workshops/konkurrencer på DTU
 • Fundraisingsarrangementer
 • T-shirts og lignende udstyr

Der kan også søges til formål, som ikke er listet her, men det understreges, at formål, som er vanskelige at fundraise til på anden vis, vil blive prioriteret.

Betingelser

Følgende betingelser skal være opfyldt for at et projekt kan søge midler fra puljen:

 • At minimum 10 studerende er aktive deltagere i projektet
 • At et ECTS-givende undervisningsforløb er indlagt i projektet
 • At projektet giver de studerende mulighed for at bruge deres viden fra undervisning i praksis
 • At en konkurrence mod andre lignende projekter indgår/er indtænkt i forløbet
 • At projekterne generelt overholder Blue Dot karakteristika (se ovenstående).

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

 • Kort projektbeskrivelse, herunder oplysninger om det forventede antal deltagere, kursusforløb med ECTS-angivelse, projektets praksisrettethed, konkurrenceelement mv.
 • Angivelse af det beløb, der søges om
 • Angivelse af, hvordan midlerne tænkes anvendt
 • Projektbudget
 • Evt. bilag, som findes relevante for ansøgningen

Ansøgningen må maksimalt fylde 2400 tegn inkl. mellemrum – ekskl. budget og evt. bilag.

SensUs

Blue Dot SensUs - students working on project
DTU Blue Dot projekt SensUs: Biocensor til bestemmelse af virus

RoboCup

Robocup 2020
DTU Blue Dot projekt RoboCup: Robotter løser akutte farlige opgaver

RoadRunners

DTU RoadRunners kører over 600 km på en liter benzin og har sat flere verdensrekorder
DTU Blue Dot projekt RoadRunners: Ekstrem brændstoføkonomisk økobil