DTU Blue Dot Projects

DTU Blue Dot er stedet, hvor de studerende arbejder som ingeniører. På tværs af semestre, studieplaner og studieretninger arbejder studerende med en ingeniøropgave, som er større end den enkelte studieplan, det enkelte semester, men som er til gavn for samfundet.

Dine ingeniørkompetencer kommer i spil, når du deltager i et Blue Dot projekt. Du går fra idéudvikling til produktion og anvendelse. Teorien kommer i spil, og du får udviklet både dine tekniske og personlige kompetencer. 

Blue Dot projekterne er i høj grad drevet af DTU-studerende, der lægger både tid og engagement i projekterne. 

Du finder flere oplysninger og omtale af projekterne på DTU Blue Dots egen hjemmeside